Netikėčiausioje vietoje netikėtai sutiktas Albert Camus: La città ideale / Idealusis miestas (2012)

Mano taktika yra gintis puolant. <…> Aš nuolat knaisiojuos po kitų gyvenimus. <…> Kiekviename mūsų yra srutų duobė. – Michele Grassadonios tėvo advokatas

Nors ImDb šis filmas įvertintas vos trijomis žvaigždutėmis, o dirstelėjusi Vikipedijon atradau, kad kritikų įvertintas jis buvo taip pat labai įvairiai, mano akį La città ideale (Idealusis miestas) pritraukė, įtraukė ir išplėtė vos tik pataikius jį įsijungti. Ir nesvarbu, kad pradžios nespėjau pamatyti. Ar dėl šios priežasties norėčiau pasižiūrėti filmą antrąkart? Greičiausiai, kad ne, tačiau lengvas sumišimas, kurį filmas sugebėjo palikti, yra labai svaigiai malonus.

Filmų sritis nėra ta sritis, kur aš dažnai ryžtuosi lįsti ir kažinką aprašliavoti – perdėm daug kino snobų esu sutikusi ir žinau, kaip jiems svarbu kiekviena detalė. Mano rašymas apie kiną, spėju, jų akimis prilgysta vandalizmui ant Vilniaus senamiesčio sienų (skirtumas, kad kino snobų maištingos snobiškos sielos pripažintų tai, kas vyksta ant sienų, kaip meną, bet aš jau būčiau vandalė, tačiau šįkart ne apie tai). Man detalumas niekada nebuvo svarbus, todėl kino sritis visad atrodė kaip pieva, pilna avių, kur nelabai dera grožėtis savo būsimomis kalakutienomis. Kita vertus, jaučiau Albert Camus, prisikeliantį kažkur atminties užkaboriuose, sulig kiekviena filmo sekunde. Žiūrėjau ir vis spėliojau, kas čia, po šimts pypkių, galėjo atsitikti, vyksta, kuom baigsis… Galbūt ta košė užvirė galvoje dėl to, kad nepamačiau pradžios? Nežinau. Tačiau manau, kad jei pradėsite žiūrėti nuo pradžių, vis tiek, matydami širdimi, apie šį bei tą susimąstysite. Dėl to rekomenduočiau pasižiūrėti šį filmą – o jeigu patiks. Dėl to šiek tiek ir papasakosiu, kodėl man kilo tokios mintys.

Trumpas siužeto aprašymas

Kai įsijungiau kanalą, kuris rodė šitą La Città Ideale, mačiau klasikinį skandinaviško detektyvo sceną – storas, senstelėjęs greičiausiai detektyvas ir tamsiaplaukis, tamsesnio gymio vyrukas, matyt, kad nusikaltėlis, o kur dar ir Faded efektu nufilmuotas vaizdas. Įprastai vengiu žiūrėti tokių filmų (dažnai vien iš to, kokiu efektu nufilmuota, sprendžiu, ar filmas bus man), nes jie mane per stipriai paveikia ir mano droviai bei jautriai natūrai šiaip nėra tinkami. Bet užsilikau, nes kažkas vis dėlto užkabino. Advokato veidas vis piktėjo, o nusikaltėlis vis labiau kėlė gailestį. Kažkas tame, ką jis pasakojo, atrodė nors nelogiška, bet teisinga – tarytum atpažinau save, kuri pasielgė alogiškai ir žmonėms iškart kyla įtarimas, kad aš susidirbusi neprisipažįstu. Galop toje scenoje Michele Grassadonia (tokie menamo nusikaltėlio vardas ir pavardė) nukeliauja aplankyti savo aukos – šiam komos būsenoje prisistato, pasako, kad žino, jog jis viską girdi, ir papasakoja, kad mažajam Michelei irgi buvo atsitikusi tokia nelaimė ir pasisako, kad ne, aš tavęs tikrai nepartrenkiau. Lyg maža būtų laimės, tariamoji auka miršta ir taip Grassadonia tampa ne tik įtariamuoju dėl sukeltos avarijos, bet ir visu įtariamuoju dėl žmogžudystės.

la-citta-ideale-luigi-lo-cascio-interprete-e-regista-del-film-insieme-a-luigi-maria-burruano-in-una--246710

Kaip žinau iš to, ką vėliau atrandu siužeto aprašyme, rinkdama trūkstamas detales, kurių niekaip nesugeba pateikti pats filmo herojus apie tai, kokį ir kaip sutiko nukentėjusįjį – Michele Grassadonia yra architektas ir propaguoja ekologišką gyvenimo būdą, dėl ko atsidūrė tokioje situacijoje, kad tyrėjams atrodo, jog jis yra šunsnukis, kuris bandė panaikinti įkalčius partrenkęs žmogų, o iš tiesų jis ten kažkaip labai ekologiškai pasielgė (šito nemačiau, nežinau, todėl neprisiemu atsakomybės atpasakoti).

Visgi kas man įstrigo, tai tai, koks ponas Grassadonia yra nesuprastas idealistas – dėl savo buvimo idėjos žmogumi, jis nesugeba kalbėti konkrečiai, paprastai ir aiškiai. Ir detaliai – tyrėjai bando iškvosti kiekvieną žodelytį, išsiaiškinti, kodėl jis policijai pranešdamas pasakė taip, o ne kitaip, jei iš tikrųjų yra niekuo dėtas. Grassadonia to paaiškinti nesugeba, dar blogiau – pradeda labai filosofiškai aiškinti kiekvieną savo veiksmą. Net savo sapnuose Grassadonia regi, kaip nuo paties parodymų glumsta tas storas dėdė, kurį patį pirmą pamačiau, įsijungusi filmą. Tarytum pats nujaučia, kad yra keistas arba tiksliau – žmonėms neperprantamas, kas yra labai nenaudinga atsidūrus tokioje nelaimėje.la-citta-ideale-luigi-lo-cascio-in-trasparenza-in-una-suggestiva-immagine-tratta-dal-film-268467

Grassadonia bando ieškoti teisybės, tačiau siaubingai nesiseka. Žmonėms apskritai bet koks jo elgesys atrodo labai keistas – dėl šito praranda ir advokatą, kurio juokeliai Grassadoniai pasirodo nepriimtini. Pagrindinio veikėjo duodami parodymai tarytum duoda teisėjams ir tyrėjams suprasti, kad jis arba yra visiškas asilas, arba totalus beprotis. Atrodo, kad visi yra dėl to keistumo labai sutrikę ir dėl šios priežasties net stokoja profesionalumo, kuriuo visiems nuolatos giriasi bet kuris su Grassadonia susidūręs advokatas.

Ieškodamas teisybės, Grassadonia galop griebiasi net savo nekenčiamo advokato, kuris kažkada advokatavo paties tėvui. Šio jis maldauja patikėti savo versija, kaip pats pasako: „Man tai labai svarbu. Kai niekas tavimi netiki, galima ir išprotėti.” Advokatas tada šmaikščiai praneša, kad su tokia problemėle nebent padėtų psichologas ar psichiatras, jo darbas – ne toks. Todėl vėl pasaulėžiūros išeities taško radikalūs skirtumai: Grassadonia mato žmogų, advokatas – klientą, kurio tėvui kažkada atstovavo.

Filmas baigiasi taip, kad aš maloniai susierzinu.

Prie ko čia Kamiu?

Gal dešimta minutė, kai žiūriu filmą ir suprantu, kad aš visai paaiškinčiau filmo idėją Albert Camus Svetimu, kur pagrindinis veikėjas, teisiamas ir nesuprantamas žmonių už tai, kad sugebėjo užmigti savo paties mamos laidotuvėse. Ir niekam niekaip nesuprasti, kad jis tebuvo pervargęs. Camus romano herojus galop išvis lieka nuteistas myriop ir pasmerkstas kaip absoliučiai amoralus žmogus.

70b32b18e93d2c5101a129b1f53c7c569c220a25Tik galbūt šio filmo idėja, atidžiau pagalvojus, yra išvirkštinė Albert Camus Svetimo versija: jei romane nesuprastas lieka žmogus, kuris tiesiog praktiškai pervargo ne su didžiausiom sėkmėm vykdamas per dykumas ir per siaubingą karštį, šįkart nesuprastasis lieka idealistas, kuris mąsto ir kalba sudėtingomis sąvokomis, neįsidėmi smulkių praktinių detalių bei serga kažkokiu aklu teisingumu. Vienas Grassadonios advokatų pastebi, kad jo keistumas tame, kad žmonėms baisiai ten taip jau ir rūpi tas teisingumas – svarbiau jiems visada būna pačių pergalė. Grassadoniai toks požiūris, aišku, nepriimtinas. Jis galiausiai, atrodo, vis pabando daryti kaip kiti, bet neišeina: todėl, kad žmonės pajaučia, kad Grassadonia dabar nesielgia kaip Grassadonia, kuris dar ir sutrinka nuo bandymo būti kaip kiti, todėl jie visi vienodai susiraukia ir galvoja, kad jis bando drumst smegenis, tik yra tiesiog neįtikėtinai nevykęs melagis, kas reikalą padaro dar neaiškesniu.

Man patiko tai, kaip filme Grassadonia pats nė neįtaria ir nė nesuprastum, jei kai kurie veikėjai nepraneštų, kiek jis jau kaip nusikaltėlis yra tapęs žinomas. Greičiausiai nejuntama todėl, kad pats Grassadonia to neįtaria. Jam tai nelabai rūpi. Atvirai tariant, net sunku pasakyti, kas Grassadoniai rūpi: tarytum tyliai smerkdamas kitus veikėjus, laikančius Teismą žaidimu, jis pats labiau priima savo teisumo įrodinėjimą kaip vieną didelį žaidimą. Kaip eksperimentą, kuris niekados neturės pasekmių. Grassadonia paprasčiausiai šokinėja ant lyno, kaip instruktorius sakė, kad negalima, nes galima pražūti, bet tarytum jis pats gilumėje žino, kad kai elgiesi labai labai pavojingai, tai tavęs blogas scenarijus nesučiups, nes pats nuo tavo neapdairumo ir naglumo bus suglumęs.  Grassadonia situacijoje žaidžia savo likimu taip įsijautęs, kad kiti nesugeba jo nuteisti ir prieš jį laimėti. Ir vėlgi – greičiausiai aš pasiduodu žmogiškai reakcijai į žmogų, kuriam tiesiog juodai nesiseka būti patikimam: galop imu ir subtiliai, nedrąsiai, tačiau pasmerkiu.

Paskutiniosiomis filmo minutėmis pagalvojau, kad gal visgi Grassadonia padarė tą nusikaltimą: tik negali tuo patikėti ir pats sau nepripažįsta. Tačiau spėju, kad toks pamąstymas atėjo nemačius pradžios.

~

Šis filmas privertė pagalvoti apie kartus, kai koks žmogus, kartais net aš, lieka tarytum brudas, nors toks visai nebuvo. Kai žmonės pajunta tavo nepasitikėjimą savimi arba tavo silpnybes ir pradeda tuo manipuliuoti tyliai pasmerkdami už tai, kad ir tu turi silpnybių. Ir jie taip elgiasi, atrodo, visai pateisinamai: visi yra girdėję žodį „manipuliacija”, todėl tarytum regėdami to simptomus, įtaria ir tave tokį esant. Kita vertus, greičiausiai kaip Grassadonia jautėsi nesuprastas ir vis neteisingai kaltinamas, taip kiti veikėjai jautėsi vis nesugebantys prigauti nusikaltėlio, nes kol šis neprisipažino arba nėra pripažintas kaltu, tol teisybė nėra įvykusi. Grassadonios keistumas tarytum delsia teisingumą, kurį siekia įvykdyti likusieji veikėjai. Man tai labai įdomi psichologinė prieštara: žmogus, kuris nesugeba savęs deramai apginti ir žmonės, kurie mano matą faktus ir nuo savo paties melo paliegusį nusikaltėlį, tačiau tuo pat jie suglumsta ir nesugeba pagreitinti proceso dėl to, kad nusikaltėlis atrodo lyg… per lengvas kąsnelis..? O gal net tiesiog psichiškai nesveikas. Tik klausimas tada, kodėl nesikreipiama į psichiatrus ar psichologus? Visiška sumaištis galvose paties Grassadonios, likusių veikėjų ir mano, kaip žiūrovės.

La Città Ideale duočiau 9 už tai, kad man labai patiko, jog kaip reta turėjau daug erdvės ne kažko pasisemti iš kino/detektyvo/dramos, bet gavau netikėtai daug erdvės piešti savo mintis ir apmąstymus apie tai, ką matau ekrane. Ko pritrūko? Vis dėlto, tai vargu, ar yra filmas, kurį pažiūrėčiau dar kartą, net ir nemačius pradžios. Tai yra vienkartinis pasimėgavimas. Nors žinot, dabar taip rašau, ir galvoju… o gal dirstelsiu kada dar kartelį? Kas ten žino. Bet kokiu atveju – filmas paliko man didžiulį įspūdį. Rekomenduočiau tiems, kurie mėgsta stebėdami meno kūrinį patys veikti.

‘The Sopranos’: citatos, iš kurių išeis atpažinti save bei savo gyvenimą

Pirmasis mano 2018 metų pusmetis buvo paskirtas su pertraukomis (dėl suprantamų  užimtumo priežasčių) „Sopranams” – serialui, pasakojančiam apie viena šeimą. Mafijos šeimą. Ir boso Tony Soprano tikrąją šeimą. Kiek ji tikresnė už biznio šeimą patiems mafijos nariams – kartais serialo eigoje kertiniuose vertybių lūžiuose gali suabejoti.

Mane sužavėjo šis serialas tuom, kiek temų vienu ypu jis aprėpia savo scenarijumi. Todėl taip, kad surinkau citatas, atsitiko visai netyčia – man tiesiog užstrigo viena veikėjos frazė, ir aš ją užrašiau. Paskui pradėjau užrašinėti visas… Ir taip išėjo, kad kai sukėliau visas į vieną failą, pamačiau, kad išeina beveik 10 000 žodžių. Sutvarkiau, iškopiravau – 7000. Ir kiek dar dėl neatidumo praleista gali būti!

Tad pamaniau, kad keliomis dalimis būtų nieko su Jumis pasidalinti tomis citatomis, kurias prikaupiau. Jei Jūs nieko prieš..?

Šiame įraše pirmieji sezonai – skaitydami visas dalis, matysite, kaip progresuoja scenarijaus rašymas – man pačiai buvo labai įdomu tai užfiksuoti. Tiesa, kad nebūtų spoileris – citatų iškarpos išmėtytos skirtingomis dalimis.

Taigi, prašom:

 • „What’s different between you and me? It’s you’re going to hell when you die.“
 • „I’m not dead, unfortunately for some.“
  • „Jack’s so mean he’s gonna scare his cancer away.”
  • „You know the thing about us wise guys? The hustle never ends.“
  • „What do your wife, your mother and your daughter have in common?“ „They all break my balls.“
  • „That’s the problem with you people: every time you see a problem, you turn it into a disease!“
  • ‘I can’t tell if you’re old-fashioned, you’re paranoid or just a fucking asshole.“
  • “It’s a new fucking day!” “It’s fucking depressing.”
  • “Yeah, go silent, that’s you. You’re just screaming your head off or fucking dead!”
  • “I love you.” “That is such a lie.”
  • “Top guys have dark mood. Winston Churchill – he drank one pale of brandy before breakfast. And Napoleon? He was moody fuck, too.”
  • “She’s too miserable to die.”
  • “What this thing needs is what we call a “brogan adjustment*” [*tapke padaužyt televizorių ar kažką, kas neveikia[
  • “Oh Christ, let the pope live with him!“
  • “How come every piss I take is a new story?”
  • “There’s no cure for life.”
  • “If you’re looking for purpose of life, doing what’s right is your purpose.“
  • “Well, Sartre was a fucking fraud.”
  • ‘The world is a jungle. And if you want my advice Anthony – don’t expect happiness.”
  • ‘When you’re married you understand the important of fresh products.”
  • “We need to talk. You need to listen.”
  • “We’re soldiers. Soldiers don’t go to hell.”
  • “We weren’t educated like the Americans, but we had the balls to take what we wanted.”
  • “Do what you do to a girl you wanna fuck. Make him love you.“
  • “You can’t be honest with me, so at least have balls to be honest with yourself”
  • “You’re only religious when it suits you”
  • “I’m supposed to get vasectomy when this is my male heir?”
  • “I gotta learn to control my emotions around the people I love.”
  • “So I get mad at you. I see myself in you.”
  • “All I want is you. That’s all I ever wanted. I want you to be true and to be mine.”
  • “I gotta be loyal. Without that we crumble.”
  • “Are you smoking marijuana? I wanna watch the TV!”
  • “It’s bittersweet, this period. You’re glad they’re growing up, but you’re sad to lose them.”
  • “Those who want respect, give respect.”
  • “You know what’s even stranger? For a second, I believed you.”
  • “Better be good. I’m in the WWIII over there.”
  • “I’’m gonna say some bad words. and you’re gonna have to deal with it.”
  • “My fucking head is swimming here!”
  • “I’m always being sent away. Why do I even bother going anywhere?”
  • “There’s nothing with wanting to be safe. That’s a basic human need.”
  • “Don’t mess with the Russians, Janice. That’s all I’m gonna say.”
  • “Being a parent. This is the hardest job. This shit’s tougher than any of this we do.”
 • “The whole fucking world’s about your self-esteem. Or maybe you don’t have enough.”
 • “You haven’t talked to me in weeks, but my money’s still green.”
 • “Every time I hear your voice on the phone, I know what it’s gonna cost me. Time. Money. You never do anything to simplify my life.”
 • “He smoked those Camels since he was in short pants”
 • “A night like this, you’re gonna make me drink alone?”
 • “Going into business with a gangsta isn’t a risk. That is a guiranteed disaster!”
 • “Artie, when are you gonna learn? Be happy in thine self!”
 • “For what? For talking to some putana?“
 • “When you’re sick, people look at you differently, they treat like a fucking nonentity. I’m not kidding.”
 • “Be sure to call when you need some money.”
 • “But I’ve got a family. They give me gifts.”
 • “Why was I born handsome instead of rich?”
 • “You’re being particularly quiet today?” “Sometimes I got nothing to say.”
 • “Do yourself a favor, keep what you hear to yourself.”
 • “That’s why they invented microwaves. For inconsiderate husbands.”
 • “It seems like she sleeps an awful lot.” “They all do” [apie studentus]
 • “These doctors. It’s not like on TV”
 • “You’re not even married yet, you’re dipping into whores already”
 • “And one thing you can’t say – the thing you haven’t been told”
 • “You and those romance novels, Rosalie.”
 • “Fine, I’ll call. But my excuse will be not as far as nice as yours.”
 • “Serial killer. I murdered 7 relationships.”
 • “Particulars aren’t important. He fucked up.”
 • “It’s not that I don’t wanna go. I’ve been hurt. Just give me some time, okay?”
 • “I have to sit there and take care of these people hour after hour. With all their problems. And some of them are very real. And very serious. And I’m sorry. I care, I really do. But it’s hard sometimes, I just wanna say, “I hurt!””
 • “It takes tremendous strength of will and inner resource to soldier on as you do at your work.”
 • “Good questions.” “Then what’s the fucking answer?” “Who said there is one. That’s what being a boss is. You steer the ship the best you know. Sometimes it’s smooth, sometimes you hit the rocks. In the meantime, you find your pleasures where you can”
 • “On your mother’s birthday?” “It was not. It was after midnight”
 • “Just when everything was going good, huh?”
 • “ the men in our lives have been, you know what, and we stay together, “
 • Amazing thing about snakes is that they reproduce spontaneously.” “What do you mean?” “They have both male and female sex organs. That’s why somebody you don’t trust, you call a snake. How can you trust a guy who can literally go fuck themselves?” “Don’t you think that expression would come from the Adam and Eve story? When the snake tempted Eve to eat apple?” “Hey, snakes were fucking themselves long before and Adam and Eve showed up, T“
 • “Well I guess that’s how life is. Sometimes it’s bad, sometimes it’s good. Things come and things go.”
 • “You know you sometimes gotta get away and stop and smell the gorilla shit”
 • “The progress you make is entirely up to you.”
 • “I’m just thinking about our former friend.” “Never about me. Never!”

Daugiau – kitoje dalyje